Thang máy thoi trang dep 2014

thang may, thang máy, thangmay

Blog

thang máy 2014

view:  full / summary

cac thang may quan trong

Posted by thanhhoangseo on January 27, 2014 at 12:30 AM Comments comments (47)

các thang máy có phòng máy truyền thống có quy định một phòng máy có chiều cao tối thiểu chừng 1600mm, và chiều cao tầng OH ( chiều cao tính từ sàn tầng trên cùng có trải nghiệm thang máy lên tới sàn phòng máy) tối thi...

Read Full Post »

Rss_feed